Sinds 13 maart 2015 bestaat het bestuur van de Stichting AHA-productions uit:

Alma Wolfs Voorzitter
Han Bruinenberg Bestuurslid (overleden 23-7-2015)
Arjan Odijk Penningmeester en Secretaris


Op 25 januari 2017 is toegetreden:

Suzanne Besseling Bestuurslid
 
vlnr: Han Bruinenberg, Alma Wolfs en Arjan Odijk, Castricum 13 maart 2015

ALMA WOLFS
De eerste A van AHA-productions is van Alma.
Geboren in Velsen, zette Alma Wolfs in 1970 haar eerste schreden op het podium van de Stadsschouwburg Velsen, als herdersjongen in een toneelstuk van buurtcentrum de Spil. De liefde voor het podium was geboren en zou onverwoestbaar blijken! In de puberteit meer als toeschouwer, ging zij later weer spelen bij het Voetlicht. Tijdens haar studie volgde zij het bijvak Theaterwetenschappen aan de UVA.
Eenmaal als docente Duits op het Ichthus College (later Lyceum), heeft zij als regisseur samen met muziekdocent Dolf Schelvis 20 jaar lang, musicals met leerlingen in Stadsschouwburg Velsen opgevoerd. Achtereenvolgens werden De Engel van Amsterdam, Smike, West Side Story, Mac the Knife, Sweeney Todd, Anatevka, Hair en Jesus Christ Superstar opgevoerd. Belangrijk uitgangspunt bij het kiezen van een musical was voor Alma altijd, dat het inhoudelijk iets moet voorstellen (geen sinecure bij musical!) en dat het een middel was voor leerlingen (en geen doel!) om hun grenzen te verleggen en zichzelf te ontplooien.
Sinds 2009 heeft zij samen met Arjan Odijk en Han Bruinenberg AHA-productions opgericht en is in 2012 de musical Into the Woods opgevoerd. Op 13 maart 2015 werd AHA een heuse Stichting, waarin Alma tot voorzitter benoemd werd.
Zij regisseerde samen met Anouk Rutten Merrily We Roll Along, dat in januari 2016 werd opgevoerd in Stadsschouwburg Velsen.
In de lente van 2016, is Alma als speelster bezig met Niemandslied, een muzikaal toneelstuk, geschreven en geregisseerd door Rebecca Bakker met muziek van Bas Jongsma.
Daarnaast ontwerpt zij samen met Elise Polman van het Ichthus Lyceum het concept voor Jesus Christ Superstar, dat in april 2017 samen met leerlingen en docenten van het Ichthus Lyceum zal worden opgevoerd en dat zij samen met Anouk Rutten zal regisseren.
En zo is de cirkel weer rond…


HAN BRUINENBERG
De H van AHA-productions is van Han Bruinenberg. Helaas is Han in juli 2015 veel te vroeg overleden en is zijn muzikale dirigeerstokje doorgegeven aan Bas Jongsma. Binnen AHA zal hij altijd het artistieke geweten van de stichting blijven. De vraag: Wat zou Han hiervan gevonden hebben?, zal bij het maken van artistieke keuzes een belangrijke doorslaggevende component zijn!
Han was een muzikale duizendpoot. Hij heeft in het culturele leven van Velsen belangrijke bijdragen geleverd. Naast het dirigentschap was hij een verdienstelijk arrangeur/componist. Han had een neus voor het bijzondere. Hij ging nooit voor de weg van de minste weerstand en streefde naar perfectie. Werd dat bereikt dan glommen zijn ogen en kon hij intens genieten. Als mede-oprichter van vocaal dubbel kwartet Cigale uit Velsen heeft hij in zijn geboortestad het a capella-genre op de kaart gezet. Hier heeft hij Arjan leren kennen, die hem in 2010 vroeg om het muzikaal leiderschap voor ‘Dolf, de musical’ op zich te nemen. Han heeft enorm genoten van het contact met bevlogen jonge zangers. Hij heeft dan ook volmondig ingestemd om binnen AHA de verantwoording voor het muzikale op zich te nemen, toen een doorstart werd gemaakt.  In de repetitieperiode van ‘Merrily We Roll Along’ werd duidelijk dat Han zo ziek was dat hij de uitvoering in Stadsschouwburg Velsen niet meer zou meemaken. Hij wordt nog elke dag gemist.


ARJAN ODIJK
De laatste A van AHA-productions is van Arjan. Deze geboren IJmuidenaar heeft, net als Alma, al heel wat jaren liggen op het Ichthus Lyceum. Eerst als leerling, daarna als docent en afdelingsleider van 4 en 5 havo. Zijn eerste voorzichtige schreden op het podium zette hij in ‘West Side Story’ als dansleraar Gladhand. Verschillende rollen volgden en Arjan werd ook betrokken bij de organisatie van deze ‘meer dan schoolmusicals’. Als penningmeester heeft hij 4 grote producties tot een goed einde gebracht. De weg van scratch naar eindproduct met betrokken (jonge) mensen op en achter de schermen blijft hem boeien. De oprichting van AHA-productions is dan ook niet meer dan een logisch vervolg. Dat er nog maar vele mooie producties mogen volgen. En of hij zo nu en dan nog mee mag doen in een kleine of grotere rol laat hij graag over aan de leden van de auditiecommissie.


SUZANNE BESSELING
Suzanne kwam als leerling op het Ichthus Lyceum in aanraking met musicals. In de Middeleeuwse week in 1988 werd een door school bewerkte musicalversie opgevoerd van 'Van den vos Reinaarde', waarin Suzanne de rol van verteller op zich nam. Een passie werd geboren... In haar laatste jaar op het Ichthus speelde zij in 'De Engel van Amsterdam', de eerste musical die werd gespeeld in Stadsschouwburg Velsen. Na de middelbare school heeft Suzanne jarenlang bij een musicalvereniging gespeeld. Bij AHA-productions heeft zij gespeeld in Into the Woods en is zij bij Merrily We Roll Along en Niemandslied actief geweest achter de schermen als productie coördinator. Maar de wil om weer te spelen begint weer te kriebelen, dus wellicht staat zij bij een volgende productie ook weer op het podium te stralen.
De nauwe samenwerking met Alma en Arjan is als vanzelf zo gegroeid, zij vullen elkaar naadloos aan. Daarom was het een logische stap om Suzanne als nieuw bestuurslid te vragen. Deze functie nam zij maar wat graag aan en zo is er weer een voltallig bestuur voor AHA-productions.